Cenník

Cenník masáží a RHB výkonov

Výkon Dĺžka v min. Cena
Klasická masáž (celé telo) 50 30
Klasická masáž (urč. časť tela) 20 30
Masáž s využitím akupresúrnych bodov (celé telo) 50 40
Masáž s využitím akupresúrnych bodov 30 25
Masáž celej chrbtice na stroji Ceragem 35 10

- opakované výkony

1x
5x
10x

10
40
70
Masáž chodidiel prístrojom HEALAX Foot 10 6
Masáž chodidiel prístrojom HEALAX Foot 20 10
Masáž krčnej chrbtice prístrojom Healax Shoulder 10 6
Masáž krčnej chrbtice prístrojom Healax Shoulder 20 10
Kondičný telocvik pod dohľadom trénera 30 10
Kondičný telocvik pod dohľadom trénera 50 15
Trakcia na Švédskej lavici (rôzne uhly a doba trvania) 10 - 25 6 - 12
Nácvik relaxačných a automobilizačných cvikov (tréner) 20 - 30 20

 

Cenník výkonov

Výkon Cena
KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE (vrátane EKG vyšetrenia a RTG dokumentácie) 40
KOMPLEXNÉ INTERNÉ VYŠETRENIE s príslušným doporučním ďaľšieho postupu (nefarmakologicky + farmakologicky)  80
POSÚDENIE POTREBY A INDIKÁCIE OPERAČNÉHO VÝKONU (dokumentácia, klinika, vyšetrenie) 40
INTERNÉ PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE (s prinesenými základnými vyšetreniami) 60
INTERNÉ PREVENTÍVNE VYŠETRENIE (s doporučenými vyšetreniami) 50
CELOROČNÁ STAROSTLIVOSŤ INTERNISTOM (4 x vyšetrenie a návrhy na úpravu liečby) 200
VYHODNOTENIE METABOLICKÉHO STAVU a návrh ozdravných opatrení 40
VYŠETRENIE POHYBOVÉHO APARÁTU a návrh ozdravných opatrení 40
POSÚDENIE A VYHODNOTENIE IMUNITNÉHO PROFILU a návrh na úpravu jeho porúch 50
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVO . 35
VYUŽITIE ORTOMOLEKULÁRNEHO PRINCÍPU v prevencií a liečbe konkrétnych ochorení 50
STANOVENIE VÝŽIVOVÉHO PLÁNU A KONDIČNÝCH CVIČENÍ (po vyšetrení a zhodnotení stavu klienta) 50
ZHOTOVENIE EKG ZÁZNAMU . 6
ZHOTOVENIE A VYHODNOTENIE EKG ZÁZNAMU (rôzne metódy) 14