O nás

SHS centrum bolo vytvorené za účelom poskytovania komplexnej poradensko-liečebnej činnosti pre chorých i zdravých ľudí vo viacerých oblastiach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú náš každodenný život, najmä však jeho kvalitu. Uprednostňujeme individuálny prístup ku každému klientovi a naše základné mottá sú v podstate dve:

  1. Pomôcť sa dá každému / viac či menej .../

  2. Dá sa to robiť aj inak .../ najmä s akcentom na nefarmakologickú liečbu viacerých , veľmi častých, ochorení v našej populácii – viď naše 2 videá.../.

Príprava na založenie centra trvala viac ako 3 roky a v tomto období sme úspešne poriešili a pomohli viac stovkám klientov z celého Slovenska ale už aj z cudziny. Klienta vždy komplexne zhodnotíme, detailne prezrieme jeho zdravotnú dokumentáciu, podrobne sa s ním porozprávame o jeho ťažkostiach, poctivo ho vyšetríme a navrhneme ďalší postup a liečbu.

Tá sa týka jednak úpravy /veľmi často výraznej redukcie/ jeho farmakoterapie / „ menej liekov je niekedy viac „/, navrhnutia vhodného diétneho režimu, nefarmakologickej liečby /široké možnosti/, zhodnotenia fyzického stavu, návrhu adekvátnej fyzikálnej terapie, liečebného telocviku i kondičných cvičení.

Uvedené činnosti zabezpečuje po medicínskej stránke komplexne a s veľkou empatiou prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc., dlhoročný vedúci pracovník viacerých slovenských interných kliník /Bratislava, Trnava/, skúsený internista s viac než 40-ročnou praxou a veľmi bohatými klinickými skúsenosťami a taktiež rozsiahlou odborno-vedeckou činnosťou / bližšie viď – Oxfordská Encyklopédia IV./2016 – Osobnosti Českej a Slovenskej republiky/, ktorý v Centre poskytuje vysokokvalifikované posúdenie Vášho zdravotného stavu aj s úpravou liečby a návrhom ďalšieho postupu a „opravných“ opatrení.

Problémy pohybového aparátu a ich komplexné riešenie sú v kompetencii p. Ervína Špajdela, ktorý zabezpečuje a realizuje viaceré masážne terapie, mobilizácie, liečebný i kondičný telocvik a môže pôsobiť aj ako osobný tréner fitnes v posilňovni Fortuna v Trnave, ktorú máme k dispozícii. Venuje sa tiež /spolu s prof. Hromcom/ úpravám životného štýlu, liečebnej výžive, fytoterapii a ďalším nefarmakologickým postupom s využitím kvalitných rastlinných produktov z celého sveta.

K dispozícii máme viaceré RHB prístroje fy Ceragem – špeciálne RHB programovateľné lôžko s 11 programami na rôzne oddiely chrbtice, masážne goliere na C- chrbticu, prístroj Healax Foot na intenzívnu masáž chodidiel, švédsku sklopnú lavicu a pod.

nefarmakologickej liečby pracujeme s vysokopurifikovanými omega-3 mastnými kyselinami /čistými alebo obohatenými o koenzým Q 10, vitamín D, jód,.../ islandského pôvodu, kurkumínovými preparátmi, čajom a tabletkami gurmaru a mnohými ďalšími produktami. K dispozícii máme tiež celé portfólio preparátov ortomolekulárnej medicíny / rada Ortomol produktov/, ktorými vieme priaznivo ovplyvniť viaceré / i chronické / chorobné stavy ako i zlepšiť imunitu, srdcovocievny aparát a  viaceré pohybové problémy vrátane osteoartrózy. Ďalšou „pridanou“ hodnotou sú originálne nutričné zmesi, ktoré sme nazvali zatiaľ netradične „Zdravíčka“ , ktoré obsahujú originálne zostavy účinných antioxidantov, vitamínov a stopových prvkov a to výlučne na rastlinnej báze. Ďalej je to veľké množstvo rastlinných prípravkov z celého sveta s indikáciami na liečbu viacerých závažných ochorení.

Pomoc znevýhodneným občanom, obchodná činnosť, komunikácia ako aj informačné technológie sú v náplni práce a kompetencii Dr. Daniela Šmatlánka, ktorý taktiež pripravuje prezentácie našej činnosti a prípravkov na sociálnych sieťach.

Bližšie informácie o jednotlivých produktoch a poskytovaných činnostiach ako aj ďalšie podstatné údaje nájdete na našej webovej stránke. Tešíme sa na Vás a dúfame, že naše 2 ústredné myšlienky sa podarí naplniť k Vašej spokojnosti.