Orthomol

ORTOMOLEKULÁRNY PRINCÍP

Terapeutický princíp ortomolekulárnej medicíny vychádza z poznania, že ľudský organizmus potrebuje pre zdravé, bezproblémové fungovanie všetkých orgánov mikroživiny.

Patria sem vitamíny, minerálne látky, stopové prvky, aminokyseliny, esenciálne MK ako aj sekundárne rastlinné látky.

Ortomolekulová medicína znamená udržanie dobrého zdravia a liečenie ochorení zmenou koncentrácie takých látok ľudského organizmu, ktoré sa za normálnych okolností v zdravom tele nachádzajú a sú pre udržanie zdravia nevyhnutné.
 (Science 160, 265, 1968)